لفاف قلمدان

پارچه ابریشم شیری کج بافت.ابعاد ۶/۲*۲۴/۳ سانت.شکل آن مستطیل و لبه آن هفت هشت است.آستر شیری و ابریشم گلدار.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۹.۰۰۰۶۲
موضوع اثر : پوششی
رنگ : شیری
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۶ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک