نقشه GIS قاره آسیا صفویه

نظر شما:

نقشه طبیعی قاره آسیا به انضمام تقسیمات جغرافیایی آن ، ترسیم شده توسط Hubert Jaillot در سال ۱۶۹۲م به زبان فرانسه دارای کاغذ کرم رنگ و پاسپارتو سفید و استفاده از رنگ های سبز و قرمز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۰۸
پدید آورندگان : Hubert Jaillot (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۶۹۲ میلادی (قرن ۱۷)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۶۵ سانتیمتر) عرض (۴۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک