نقشه ایران در دوره صفویه

نظر شما:

نقشه ایران در دوره صفویه به انضمام برخی مناطق همجوار، ترسیم شده توسط Nicolas Sanson به زبان فرانسوی ، در پاریس بین سال های ۱۶۵۰ تا ۱۶۷۰م دارای کاغذ کرم رنگ و استفاده از رنگ های نارنج و زرد و سبز
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۶۴
پدید آورندگان : Nicolas Sanson (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : از ۱۶۵۰ میلادی (قرن ۱۷) تا ۱۶۷۰ میلادی (قرن ۱۷)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۵۶ سانتیمتر) عرض (۴۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک