نقشه امپراطوری ایران

نظر شما:

نقشه امپراطوری ایران (و استانهای آن در زمان هخامنشیان)، ترسیم شده توسط Pierre Moulart Sanson به زبان لاتین در پاریس به سال ۱۷۲۱م دارای کاغذ کرم رنگ و استفاده از رنگ سبز و زرد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۸۵
پدید آورندگان : Pierre Moulart Sanson (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۷۲۱ میلادی (قرن ۱۸)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۷۷ سانتیمتر) عرض (۵۶ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک