نقشه پادشاهی ایران صفویه

نظر شما:

نقشه پادشاهی ایران ، ترسیم شده توسط Robert Vaugondy به زبان فرانسوی در پاریس به سال ۱۷۴۸م دارای کاغذ کرم رنگ و استفاده از رنگ های سبز و زرد
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۳۳
پدید آورندگان : Robert Vaugondy (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۷۴۸ میلادی (قرن ۱۸)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۵ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۳ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک