نقشه ایران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نقشه ایران و مناطق مجاور ، ترسیم شده توسط Duvotenay Thunot به زبان فرانسوی در پاریس به سال ۱۸۴۱م دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۳۶
پدید آورندگان : Duvotenay Thunot (ترسیم کننده)
تاریخ خلق : ۱۸۴۱ میلادی (قرن ۱۹)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک