نقشه ایران قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نقشه ایران و مناطق مجاور، ترسیم شده توسط Duvotenay Thunot به زبان فرانسوی در پاریس به سال ۱۸۴۱م دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۳۵
پدید آورندگان : Thunot Duvotenay (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۸۴۱ میلادی (قرن ۱۹)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک