نقشه امپراطوری ایران در (دوره صفوی) صفویه

نظر شما:

نقشه امپراطوری ایران در (دوره صفوی) ترسیم شده توسط Nicholas Sanson به زبان فرانسوی در پاریس به سال ۱۶۵۷م دارای کاغذ کرم رنگ و پاسپارتو مجدول و طلایی
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۳۱
پدید آورندگان : Nicholas Sanson (ترسیم کننده)
موضوع اثر : جغرافیای تاریخی
تاریخ خلق : ۱۶۵۷ میلادی (قرن ۱۷)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک