بخشی از نقشه ایران (شمال غرب)

نظر شما:

نقشه ایران، ( این نقشه در ‎۶ قسمت بوده که در کتابخانه ملک این بخش از نقشه که به استان‌های شمال غربی ایران محدود است موجود می باشد) ، ترسیم شده توسط انتشارات Simla Drawing Office‎ در سال ۱۹۱۸ م دارای کاغذ کرم رنگ
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۷.۰۰۰۷۹
پدید آورندگان : Simla Drawing Office (انتشارات)
تاریخ خلق : ۱۹۱۸ میلادی (قرن ۲۰)
رنگ : کرم
ابعاد : ضخامت (۹۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) قطر (۶۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک