کشکول قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این نشریه در ادامه روزنامه "ندای وطن" است که مجدالاسلام کرمانی مدیر آن برای ترسیم کاریکاتور، "کشکول" را منتشر کرد.پس از حوادث تهران و توقیف جراید که در نتیجه بمباران مجلس و استبداد صغیر پیش آمد، مجدالاسلام کرمانی به اصفهان آمده و روزنامه "کشکول" را در سال ‎۱۳۲۷ ق منتشر کرد بنابراین "کشکول" چاپ اصفهان دنباله "کشکول" تهران بوده و ادامه سال دوم روزنامه است.آخرین شماره سال اول شماره‎۴۰ میباشد، و سال‎۲ هم با چند شماره به پایان رسیده و مجددا در سال‎۱۳۲۷ در اصفهان نشر این نشریه را ادامه داده اند.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۱۹.۰۰۰۲۷
پدید آورندگان : مجدالاسلام کرمانی (صاحب امتیاز) مجدالاسلام کرمانی (مدیرمسئول)
موضوع اثر : فکاهی - سیاسی - ادبی - خبری
تاریخ خلق : از ۱۵ صفر ۱۳۲۵ قمری (قرن ۱۴) تا ۱۱ ربیع‌الثانی ۱۳۲۶ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : زمینه: سبز مغز پسته ای
ابعاد : طول (۳۴ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)