اجاره اراضی قراء موروثی وی در رحمت آباد به تاریخ ۱۳۱۳ق قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

اجاره‌نامه بین میرمحمدعلی[تبوکخان]رحمت‌آبادی ساکن رحمت‌آباد با همسر میرزا صادق‌خان محتشم‌الملک پیرامون واگذار ی اراضی قراء موروثی وی در رحمت آباد به تاریخ ۱۳۱۳ق
شماره اموال : ۱۳۹۶.۳۱.۰۵۰۲۶
موضوع اثر : اجاره‌نامه
تاریخ خلق : ۴ جمادی‌الاول ۱۳۱۳ قمری (قرن ۱۴)
رنگ : کرم
ابعاد : طول (۳۵ سانتیمتر) عرض (۲۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : عبدالله ناصری