سکه مسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه مسی که در اواخر قرن ۶ و اوایل قرن ۷ در آذربایجان ،موصل و اربیل با نام خلفای المستنصر بالله و المستعصم بالله ضرب می شده است
شماره اموال : ۲۰۰۰.۰۶.۰۰۶۶۴
تاریخ خلق : قمری (قرن ۶)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک