سکه مسی خلفای عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

سکه مسی خلفای عباسی
شماره اموال : ۳۰۰۰.۰۶.۰۰۱۵۲
تاریخ خلق : از ۱۳۲ قمری (قرن ۲) تا ۶۵۶ قمری (قرن ۷)
رنگ : مس
ابعاد : ضخامت (۳ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :
دوره تاریخی عباسیان روی بر خط زمان