سکه مس، سلطان عبدالمجید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه مس، سلطان عبدالمجید اول عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۷۳ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۸۲
تاریخ خلق : ۱۲۷۳ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : مسی
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک