سکه ی نقره عبدالمجید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی نقره عبدالمجید اول عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۲۵۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۳۶۵
تاریخ خلق : ۱۲۵۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۲ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک