سکه ی نقره ناسره عبدالحمید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه ی نقره ناسره عبدالحمید اول عثمانی، ضرب ۱۱۸۹، قسطنطنیه
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۵۸
تاریخ خلق : ۱۱۸۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۱ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :