سکه نقره سلطان عبدالحمید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره سلطان عبدالحمید اول عثمانی، ضرب قسطنطنیه، ۱۱۸۸ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۸۷
تاریخ خلق : ۱۱۸۸ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :