سکه نقره سلطان عبدالحمید اول امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره سلطان عبدالحمید اول، ضرب قسطنطنیه، ۱۱۹۰ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۶۶
تاریخ خلق : ۱۱۹۰ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :