سکه نقره سلطان عبدالحمید اول عثمانی امپراطوری عثمانی

نظر شما:

سکه نقره سلطان عبدالحمید اول عثمانی، ، ضرب قسطنطنیه، ۱۱۹۵ ه.ق
شماره اموال : ۵۰۰۱.۰۶.۰۳۴۷۶
تاریخ خلق : ۱۱۹۵ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نقره ای
ابعاد : ضخامت (۲ میلیمتر) قطر (۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها :