سکه نقره عباسی عباسیان ۷۵۰ میلادی (قرن ۸) - ۱۲۵۸ میلادی (قرن ۱۳)

نظر شما:

درهم المتوکل ضرب سرمن رای سال ۲۳۷
شماره اموال : ۵۱۱۲.۰۶.۰۰۱۷۳
تاریخ خلق : ۲۳۷ قمری (قرن ۳)
رنگ : نقره ای
ابعاد : قطر (۲ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک