​آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله

​آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله ۷ دی ۱۳۹۴

آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله

کتابخانه و موزه ملی ملک بر اساس تاکید واقف در وقف‌نامه، آیین گرامی‌داشت میلاد پیامبر اسلام صلی‌الله علیه و آله را به عنوان یکی از 8 آیین وقف‌نامه‌ای این موقوفه متعلق به آستان قدس رضوی برگزار می‌کند. این آیین در روز دوشنبه 7 دی 1394 خورشیدی ساعت 15 برگزار می‌شود.

نظر شما: