طبقه همکف

Map

Exhibition of KAMĀL-AL-MOLK and ḠAFFĀRI family’s paintings

این ناحیه اول طبقه همکف است

Master-Piece

این ناحیه دوم طبقه همکف است

Exhibition of Coins

این ناحیه سوم طبقه همکف است

Shop

این ناحیه چهارم طبقه همکف است

Exhibition of Haj Hossein Aqa Malek

این ناحیه پنجم طبقه همکف است

Exhibition of Calligraphy and Miniature

این ناحیه ششم طبقه همکف است

Exhibition of Lacquer Art

این ناحیه هفتم طبقه همکف است

Exhibition Donated by Lady Ezzatmalek Malek

این ناحیه هشتم طبقه همکف است

معرفی بخش نقشه سایت موزه ملک

این طبقه همکف است