تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی چهره های ماندگار(۲) جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی چهره های ماندگار (۲) ۲۷ شهریور ۱۳۸۵ رنگارنگ با تصویر سه رخ عباس شفیعی. مبلغ تمبر به فارسی و لاتین. عبارتهای - ج.ا.ایران - دکتر عباس شفیعی - بر روی تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۵.۱۰.۰۲۶۷۴
موضوع اثر : چهره های ماندگار
تاریخ خلق : ۲۷ شهریور ۱۳۸۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست