ترسیم بطلمیوسی تمبر یادگاری ۶۵۰ ریالی خلیج فارس جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر یادگاری ۶۵۰ ریالی خلیج فارس ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ رنگارنگ با تصویرنقشه خلیج فارس ترسیم بطلمیوسی . مبلغ تمبر به فارسی و لاتین. عبارت - خلیج فارس، ترسیم بطلمیوسی، قرن ۱۶ میلادی در باسل به زبان آلمانی قدیم به چاپ رسیده است، کنده کاری روی چوب - و معادل انگلیسی آن در بالای تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۵.۱۰.۰۳۰۳۶
پدید آورندگان : آقای دهقان (طراح)
موضوع اثر : خلیج فارس
تاریخ خلق : ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : ادراه پست