تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی درنای سیبری جمهوری اسلامی

نظر شما:

چهار بلوک چهارتایی خریداری شده از اداره پست تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی درنای سیبری ۷ مهر ۱۳۸۶ رنگارنگ با تصویر درنای سیبری و آرم wwf (صندوق جهانی طبیعت) .عبارتهای - ج.ا.ایران - درنای سیبری Siberian Crane - Grus Leucogranus - ۱۳۸۶.۲۰۰۷ - بر روی تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۶.۱۰.۰۲۷۲۲
پدید آورندگان : آقای دهقان (طراح)
موضوع اثر : درنای سیبری
تاریخ خلق : ۷ مهر ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : ادراه پست