تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی خلیج فارس جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر یادگاری ۶۵۰ ریالی خلیج فارس ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ رنگارنگ با تصویر نقشه خلیج فارس. مبلغ تمبر به فارسی و لاتین. عبارت - بحر فارس ، در بخشی از نقشه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا ، انتشار وزارت فرهنگ مصر ، چاپ قاهره ۱۹۶۶ - و معادل انگلیسی آن در بالای تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۵.۱۰.۰۳۰۳۷
موضوع اثر : خلیج فارس
تاریخ خلق : ۱۷ خرداد ۱۳۸۵ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست