تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی مسجد مقدس جمکران جمهوری اسلامی

نظر شما:

یک بلوک چهارتایی خریداری شده از اداره پست تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی مسجد مقدس جمکران ۲۰آبان ۱۳۸۶ رنگارنگ با تصویر مسجد جمکران و و متن عربی در میان دو گل دسته آن و متن مسجد مقدس جمکران در بالا و ج.ا.ایران ۱۳۸۶ و GAMKARAN HOLY MOSQE NV \HDDK و مبلغ تمبر به فارسی و لاتین بر روی آن درج شده است.
شماره اموال : ۱۳۸۶.۱۰.۰۲۷۱۷
پدید آورندگان : خانم شیردل (طراح)
موضوع اثر : مسجد مقدس جمکران
تاریخ خلق : ۲۰ آبان ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست