تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی بزرگداشت مرحوم کربلایی کاظم ساروقی جمهوری اسلامی

نظر شما:

یک بلوک چهارتایی خریداری شده از اداره پست تمبر یادبودی ۶۵۰ ریالی بزرگداشت مرحوم کربلایی کاظم ساروقی ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ رنگارنگ با تصویر مرحوم کاظم ساروقی و نمایی از یک بنا. عبارتهای - ج.ا.ایران - بزرگداشت مرحوم کربلایی کاظم ساروقی - Comm.The Late K.K.Sarughy - ۱۳۸۶-۲۰۰۷ - بر روی تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۶.۱۰.۰۲۷۱۶
پدید آورندگان : صراف زادگان و طاهری (طراح)
موضوع اثر : بزرگداشت مرحوم کربلایی کاظم ساروقی
تاریخ خلق : ۲۷ مرداد ۱۳۸۶ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : رنگارنگ
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
فروشنده : ادراه پست