تمبر یادبودی ۱۳۰۰ ریالی مروه شربینی (شهیده حجاب) جمهوری اسلامی

نظر شما:

تمبر ۱۳۰۰ ریالی مروه شربینی ( شهیده حجاب) ۲۱ دی ۱۳۸۸ به رنگ سیاه، آبی آسمانی، سبز تیره و قرمز با تصویر مروه شربینی در وسط تمبر. نوشته های تمبر به زبان های فارسی، عربی و انگلیسی. مبلغ تمبر به فارسی و لاتین در پایین تمبر.
شماره اموال : ۱۳۸۸.۱۰.۰۲۷۷۲
موضوع اثر : مروه شربینی (شهیده حجاب)
تاریخ خلق : ۲۸ تیر ۱۳۸۸ شمسی (قرن ۱۴)
رنگ : آبی
ابعاد : طول (۴ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۳ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
فروشنده : اداره پست