قرآن مجید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

این مصحف شریف به خط محمدصادق بن محمدکریم در ۱۲۳۵قمری کتابت شده و بین تمام سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۰۷/۰۰۰
تاریخ خلق : ذیقعده ۱۲۳۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : کاغذ نخودی
تکنیک : خوشنویسی روی کاغذ ترمهٔ نخودی، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۹ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک