قرآن مجید قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

مصحف شریف به خط نسخ محمدشفیع بن عباس حائری در سال ۱۲۳۱قمری کتابت شده است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۱۱/۰۰۰
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۲۳۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی (ترمه فستقی)
جنس : کاغذ فستقی، مقوا (پاپیه ماشه)،
تکنیک : دست ساز، لاکی (روغنی)، تذهیب و ترصیع، جدول کشی ،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۸ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک