صحیفةالسجادیة

نظر شما:

خط نسخ سدهٔ ۱۲ق، دارای سرلوح مذهّب مرصّع در صفحهٔ آغازین، تمام صفحات جدول دواله (چندتحریر) و کمنداندازی محرّر، متن اوراق زرافشان غبار، عناوین به زر محرّر و نشان ها به شنگرف، ۱۱۲برگ ۱۴سطری به ابعاد ۲۳/۹.۱۳/۹ سانتیمتر، کاغذ ترمهٔ سمرقندی قطع رقعی، جلد روغنی با زمینهٔ ختائی زرّین روی بوم مشکی و ترنج و سرترنج منقوش و آستر بوم سرخ زرافشان
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۳۱/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن الحسین (ع)، امام چهارم (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
رنگ : نخودی
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک