الصحیفةالسجادیة

نظر شما:

نسخ و نستعلیق سدهٔ ۱۱ق، دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع و حاشیهٔ حل کاری در صفحات آغازین، تمام صفحات مجدول و ستون بندی و کمنداندازی شده به زر محرّر، متن زرافشان، ترجمه نستعلیق و به شنگرف، حواشی به نستعلیق، نام ادعیه به سفیداب روی زمینهٔ زراندود، ۱۱۱برگ ۱۱سطری به ابعاد ۲۸/۳.۱۶/۷ سانتیمتر، کاغذ خانبالغ قطع وزیری، جلد میشن سرخ رویه و آستر حل کاری مجدول
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۴۲/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌بن الحسین (ع)، امام چهارم (مؤلف)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : سرخ
جنس : خانبالغ، چرم میشن،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی