الدعاء صفویه

نظر شما:

متن به خط نسخ احمد نیریزی (نقل از خط علاءالدین تبریزی) در ذیحجه ۱۱۳۹ق برای حاجی محمدحسین در شهر اصفهان، دیباچه در دو صفحه به خط نستعلیق، دارای یک سرلوح مذهّب مرصّع در صفحهٔ آعازین، نام ادعیه به زر در کتیبه های بازوبندی لاجوردین و شنگرف اندود مذهّب، تمام صفحات مجدول کمنداندازی شدهٔ محرّر و بین سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس، ۱۵ برگ ۱۰سطری به ابعاد ۲۳/۹.۱۵/۷ سانتیمتر، کاغذ متن خانبالغ با حاشیهٔ فرنگی آهارمهره قطع وزیری متوسط، جلد میشن سرخ با لایی و لبهٔ سبز.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۲۷/۰۰۰
پدید آورندگان : احمد نیریزی (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۱۳۹ قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : خانبالغ، فرنگی، چرم میشن،
تکنیک : دست ساز، آهارمهره،
ابعاد : طول (۲۳ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) ضخامت (۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان