طلااندازی

​طلااندازی (interlinear gilding): استفاده از رنگ طلا به صورت پوششی رنگی که در وسط سطرها اجرا می­‌شود. برای خرد کردن رنگ طلا ابتدا از آنها مفتول تهیّه می­‌شده و سپس در میان پوست آهو چندهزار مرتبه چکش می­‌خورده تا به شکل ورقه درآید. پس از آن ورقه را تبدیل به پودر کرده و با سریشم ماهی مخلوط کرده و کار می‌کرده‌­اند. طلااندازی به سه طریق اجرا می­‌شود:

الف) ساده: هرگاه طلااندازی­‌های تزیینی با هیچ دورگیری همراه نباشد.

ب) مُحَرَّر: هرگاه طلااندازی­‌های به وسیله‌ی  مرکّب یا یک رنگ تیره‌­تر از طلا دورگیری و تحریر شود.

ج) مُضَرَّس/ دندان­‌موشی: هرگاه دورگیری به صورت دندانه­‌ای/ کنگره­‌ا‌ی اجرا شود.[۱]


۱- قلیچ­خانی، حمیدرضا (۱۳۷۳)، «فرهنگ واژگان خوشنویسی و هنرهای وابسته»، تهران: روزنه، ص۲۱۸.

نظر شما: