الدعاء قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

نسخه به خط نسخ عبدالعلی نوّاب یزدی در آدینهٔ ۱۷ رجب ۱۲۳۰ قمری برای کسانی که نامشان پاک شده کتابت شده؛ دارای ادعیهٔ مختلف در متن و هامش نسخه؛ دو صفحهٔ نخستین دارای سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع؛ تمام صفحات مجدول و بین سطور طلااندازی شده؛ عناوین به زر و شنگرف و لاجورد؛ کاغذ ترمه قطع ربعی به ابعاد ۲۰/۵.۱۳ سانتیمتر و جلد لاکی با نقش گل و بوته و آستر گل نرگس روی بوم سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۷۸/۰۰۰
پدید آورندگان : میرزا بابا (خطاط) عبدالعلی نواب (خطاط)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : از نامعلوم تا ۱۷ رجب ۱۲۳۰ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، مقوا (پاپیه ماشه)،
تکنیک : دست نویس، لاکی (روغنی)، مقوا (پاپیه ماشه)،
ابعاد : طول (۲۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۱۳ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان