ادعیه زندیه

نظر شما:

ادعیه (نماز اول ماه، نماز شب، کمیل، عاشورا، مطلقه، جوشن کبیرو صغیر و...) (گ ۲۶پ تا انتها) به خط نسخ محمدهاشم اصفهانی در رجب ۱۲۰۱ قمری؛ تمام صفحات مجدول کمنداندازی شده و بین سطور طلااندازی شده؛ عنوان ادعیه به شنگرف در کتیبهٔ قلمدانی زرّین و نیز در گوشه های بیرونی صفحات؛ کاغذ ترمه قطع جانمازی به ابعاد ۱۴/۲.۹/۲ سانتیمتر و جلد لاکی با نقش گل و بوته و حاشیه کتیبهٔ آیات قرآنی و آستر حل کاری درخت انگور روی بوم مشکی (با تاریخ ۱۱۳۰ق) است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۸۶/۰۰۲
پدید آورندگان : محمدهاشم اصفهانی (خطاط)
موضوع اثر : دعاها- زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : از نامعلوم تا رجب ۱۲۰۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
تکنیک : دست نویس، لاکی (روغنی)، مقوا (پاپیه ماشه)،
ابعاد : طول (۱۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی زندیه روی بر خط زمان