الصحیفةالسجادیة صفویه

نظر شما:

نسخه به خط نسخ سدهٔ ۱۳ قمری کتابت شده؛ صفحات آغازین دارای سرلوح و حاشیهٔ مذهّب مرصّع؛ تمام صفحات زرافشان و مجدول و کمنداندازی شده؛ کاغذ ترمه سمرقندی قطع جانمازی به ابعاد ۱۳/۲.۷/۸ سانتیمتر و جلد لاکی با نقش گل و بوته و آستر با نقش ترنج و دوسرترنج منقوش و زمینهٔ حل کاری شده روی بوم سرخ است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۰۸۳/۰۰۰
پدید آورندگان : امام چهارم علی‌بن الحسین (ع) (منسوب به امام چهارم)
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ سمرقندی، مقوا (پاپیه ماشه)،
تکنیک : دست نویس، لاکی (روغنی)،
ابعاد : طول (۱۳ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۷ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۷ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان