الصحیفةالسجادیة قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

منسوب به امام زین العابدین،متن نسخ و ترجمه نستعلیق ۱۲۶۱، دارای سرلوح مذهب و چند کتیبه ، تشعیر حاشیه ی دو صفحه ی آغازین، جدول و کمند به زر، ترجمه در بین سطور به شنگرف، به خواهش سید مظفر بروجردی ، مقابله شده با نسخ صحیح، اهدایی آقای حقوقی در ۱۳ خرداد ۱۳۲۳، بر کاغذ ترمه در ۲۴۱ برگ ۹ سطری نوشته شده، جلد اثر روغنی درون گل نرگس است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۷۱/۰۰۰
پدید آورندگان : امام چهارم علی‌بن الحسین (ع) (منسوب به امام زین العابدین (ع))
موضوع اثر : دعاها
تاریخ خلق : ۱۲۶۱ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : کاغذ ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، تذهیب و ترصیع، تشعیر، نقاشی زیر لاکی، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۲۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان