محبوب‌القلوب قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف قطب الدین محمد لاهیجی اشکوری، نسخ معرب سید احمد بن میر محمد باقر موسوی لاهیجانی در دهه نخستین شوال ۱۲۲۵، دارای جدول و کمند به زر، سرلوح مذهب، حاشیه ی دوصفحه ی نخست تشعیر، عنوان و نشان شنگرف، یادداشتی از محمدکاظم الحسینی به تاریخ های ۱۲۵۵ و ۱۲۶۱، یادداشت درمورد شیخ محمد مفید در ۱۲۵۸، چند یادداشت به تاریخ ۱۲۵۳، یادداشت ابوالقاسم الحسینی در ۱۲۵۶، بر کاغذ فستقی در ۵۱۲ برگ۲۲ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج سرخ ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۵۰۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن علی شریف لاهیجی (مؤلف) سید احمد بن میر محمد باقر موسوی لاهیجانی (کاتب)
موضوع اثر : فیلسوفان/ عارفان و ائمه اثناعشر
تاریخ خلق : ۱۲۲۵ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : فستقی، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، تذهیب وتشعیر، جدول و کمند،
ابعاد : طول (۳۰ سانتیمتر و ۴ میلیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۴ سانتیمتر و ۹ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان