بحر المعارف (همدانی) قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

تالیف عبدالصمد همدانی شهید در ۱۲۱۶، نسخ محمد بن عباس در ۱۲۵۷برای حاجی نصرالله دارای جدول و کمند به زر و لاجورد، عنوان و نشان شنگرف، سرلوح مذهب، بر کاغذ ترمه در ۲۳۸ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر تیماج مشکی ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۸۴/۰۰۰
پدید آورندگان : عبدالصمد بن محمدحسین همدانی (مولف) محمدبن عباس (کاتب)
موضوع اثر : تصوف و عرفان
تاریخ خلق : ۱۲۵۷ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، جدول و کمند، تذهیب وترصیع، ضربی،
ابعاد : طول (۲۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر و ۸ میلیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان