انوارالربیع فی انواع‌البدیع امپراطوری عثمانی

نظر شما:

تالیف سید علی خان شیرازی مدنی، نسخ محمد مهدی بن محمدحسین واعظ مشهدی در پنجشنبه ۱۱ ربیع الثانی ۱۳۳۸ در نجف، دارای سرلوح مذهب، جدول و کمند به زر و لاجورد، عنوان و نشان شنگرف، دارای یادداشت خریداری در ۱۲۸۷، یادداشت خریداری حاج حسین آقاملک در ۱۳۵۱ در تهران، بر کاغذ ترمه در ۳۸۸ برگ ۲۵ سطری نوشته شده، جلد اثر ساغری مشکی و داخل جلد تیماج قهوه ای ضربی است.
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۱۴۹۳/۰۰۰
پدید آورندگان : علی‌خان بن احمد مدنی (مولف) محمدمهدی بن محمدحسین واعظ مشهدی (کاتب)
موضوع اثر : بدیع در زبان عربی
تاریخ خلق : ۱۲۳۸ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری، چرم تیماج،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۱۶ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) ضخامت (۳ سانتیمتر و ۴ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : سرلوح, خط نسخ, نسخه خطی