مفاتیح‌الغیب صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۶۰۶۱/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن عمر فخر رازی (مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر اهل سنت
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز،
ابعاد : طول (۳۹ سانتیمتر و ۵ میلیمتر) عرض (۲۴ سانتیمتر و ۳ میلیمتر) ضخامت (۹ سانتیمتر و ۲ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
برچسب‌ها : نسخه خطی, صفویه, خط نسخ
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان