عجایب نامه یا عجایب‌المخلوقات و غرایب‌الموجودات صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۵۹/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدبن محمود طوسی سلمان همدانی (مولف)
موضوع اثر : شگفتیها و اخبار غریب
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان