کلیات اهلی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۸۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن یوسف اهلی شیرازی (شاعر)
موضوع اثر : کلیات شعر
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی، معرق طلایی،
ابعاد : طول (۲۸ سانتیمتر) عرض (۱۷ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان