کلیات اهلی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۵۹۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : محمد بن یوسف اهلی شیرازی (شاعر) محمدباقر کاتب (کاتب)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۱۵ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز، معرق طلاپوش،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۷ میلیمتر) عرض (۱۵ سانتیمتر) ضخامت (۵ سانتیمتر و ۸ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان