دیوان حکیم ازرقی صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۷۱۲/۰۰۵
پدید آورندگان : جمال‌الدین شاه محمود زنگی عجمی کرمانی (کاتب) ابوبکر بن اسماعیل ازرقی (مولف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : ۱۰۳۰ قمری (قرن ۱۱)
رنگ : الوان
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، ضربی، دست ساز، تذهیب و جدول کشی،
ابعاد : طول (۲۷ سانتیمتر و ۲ میلیمتر) عرض (۱۸ سانتیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان