دیوان واله صفویه

نظر شما:

شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۴۸۷۶/۰۰۰
پدید آورندگان : علیقلی واله داغستانی (شاعر و مؤلف)
موضوع اثر : شعر فارسی
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۲)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، چرم ساغری،
تکنیک : دست نویس، دست ساز، ضربی،
ابعاد : طول (۱۸ سانتیمتر و ۹ میلیمتر) عرض (۱۱ سانتیمتر) ضخامت (۱ سانتیمتر و ۶ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی صفویه روی بر خط زمان