زاد المعاد قاجاریه صفر ۱۱۹۳ قمری (قرن ۱۲) - ۱۵ شعبان ۱۳۴۲ قمری (قرن ۱۴)

نظر شما:

خط نسخ قاسم بن کاظم در ۱۲۴۹ق، دارای سرلوح مذهّب مرصّع وبین سطور طلااندازی شدهٔ مضرّس در صفحهٔ آغازین، تمام صفحات مجدول و کمنداندازی شده و بین سطورِ ستون بندی به زر محرّر، نام ابواب به شنگرف درون گل گوشهٔ حاشیهٔ بالایی صفحات، عناوین و نشان ها به شنگرف، ۲۴۳برگ ۱۱ سطری به ابعاد ۲۴.۱۴ سانتیمتر، کاغذ ترمه قطع وزیری متوسط، جلد لاکی کشمیری با رویه و آستر نقش گل و بوته
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۱۳۲/۰۰۰
پدید آورندگان : محمدباقر بن محمدتقی مجلسی (مؤلف) قاسم‌ بن کاظم (خوشنویس)
موضوع اثر : دعاها/ زیارتنامه‌ها
تاریخ خلق : ۱۲۴۹ قمری (قرن ۱۳)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، روغنی (لاکی)،
تکنیک : دست ساز، روغنی (لاکی)،
ابعاد : طول (۲۴ سانتیمتر و ۱ میلیمتر) عرض (۱۴ سانتیمتر) ضخامت (۲ سانتیمتر و ۵ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک
دوره تاریخی قاجاریه روی بر خط زمان