غرائب‌القرآن و رغائب‌الفرقان

نظر شما:

تألیف نظام الدین حسن بن محمد قمی نیشابوری (از آغاز قرآن است تا سوره بنی اسرائیل) نسخ سده ۱۱ق دارای ترنج و سرترنج مذهّب مرصّع در آغاز نسخه دارای سرلوح مذهّب مرصّع در صفحهٔ آغازین دو صفحه آغازین بین سطور طلااندازی شده مضرّس تمام صفحات مجدول به شنگرف و زر محرّر کمنداندازی به زر محرّر آیات و نشان به شنگرف ۶۱۱برگ۳۳ سطری کاغذ ترمه قطع وزیری بزرگ جلد ابری فرنگی با عطف و گوشه پارچه ای
شماره اموال : ۱۳۹۳.۰۴.۰۰۲۷۰/۰۰۰
پدید آورندگان : حسن‌بن محمد نظام‌الاعرج (مؤلف)
موضوع اثر : تفاسیر شیعه
تاریخ خلق : قمری (قرن ۱۱)
رنگ : نخودی
جنس : ترمه، پارچه ، کاغذ ابری فرنگی،
تکنیک : دست ساز، ابری سازی،
ابعاد : طول (۳۳ سانتیمتر) عرض (۲۰ سانتیمتر) ضخامت (۶ سانتیمتر و ۳ میلیمتر)
واقف : حاج حسین آقا ملک